20160319101259-e5c1
Blackberry-9930-hieu-nang

Điện thoại Blackberry Pear 8220